• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 Huỳnh Việt Khoa
  • 3 Shouto
  • 4 khanglk456
  • 5 newyorktolack

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Bãi Biển Diệu Kì

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
B?o M****Mun Bạn đã trúng 35000 Kim Cương 18 giây trước
Tu Th****ong Bạn đã trúng 8000 Kim Cương 1 phút trước
Quang****Bui Bạn đã trúng 700 Kim Cương 2 phút trước
Nguy?****inh Bạn đã trúng 8000 Kim Cương 3 phút trước
Huy N****yen Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 4 phút trước
Tua G****ang Bạn đã trúng 300 Kim Cương 5 phút trước
Nguy?****anh Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 6 phút trước
Tâm ****Kim Bạn đã trúng 34000 Kim Cương 7 phút trước
Hoàn****i?t Bạn đã trúng 300 Kim Cương 8 phút trước
Mi Ma**** Ma Bạn đã trúng 768 Kim Cương 9 phút trước
Hai L****Luc Bạn đã trúng 400 Kim Cương 10 phút trước
Tr?n ****ung Bạn đã trúng 900 Kim Cương 11 phút trước
Phú ****too Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 12 phút trước
Công****?ng Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 13 phút trước