• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Bãi Biển Diệu Kì

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
B?o B****B?o Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 12 giây trước
V?n H****ài Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 1 phút trước
Th?o ****Lê Bạn đã trúng 400 Kim Cương 2 phút trước
Bé L****Lù Bạn đã trúng 700 Kim Cương 3 phút trước
Nguye****ong Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 4 phút trước
Tr??n****u?n Bạn đã trúng 15 Kim Cương 5 phút trước
Leesi****est Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 6 phút trước
Nguy?****y?n Bạn đã trúng 110 Kim Cương 7 phút trước
Huy T****Try Bạn đã trúng 34000 Kim Cương 8 phút trước
Th? H****Huy Bạn đã trúng 250 Kim Cương 9 phút trước
Nguy?****ang Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 10 phút trước
Tu Ng****ems Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 11 phút trước
Trong****oan Bạn đã trúng 566 Kim Cương 12 phút trước
Ng?c ****h?m Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 13 phút trước