• 1 Buitrongkhang
  • 2 HungNguyenThanh
  • 3 Shimavip67855
  • 4 Lekhaiddag
  • 5 Duongvipnhat

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phùn****?nh Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 tháng trước
Bich ****ynh Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 2 tháng trước
Lê C****?ng Bạn đã trúng 15 Kim Cương 2 tháng trước
Tr?n ****ân Bạn đã trúng 700 Kim Cương 2 tháng trước
Nhóc****?nh Bạn đã trúng 768 Kim Cương 2 tháng trước
Jim J****Jim Bạn đã trúng 120 Kim Cương 2 tháng trước
Nak S****êu Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 tháng trước
Kh? ?**** ?? Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 2 tháng trước
Nguy?****âm Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 2 tháng trước
Nguy?****thy Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 2 tháng trước
Lên ****y?n Bạn đã trúng 566 Kim Cương 2 tháng trước
Nguy?****y?n Bạn đã trúng 20 Kim Cương 2 tháng trước
Hùng****Lê Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 2 tháng trước
?ào ****ang Bạn đã trúng 566 Kim Cương 2 tháng trước