• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 LONG2K10J
  • 3 Huỳnh Việt Khoa
  • 4 Shouto
  • 5 Võ Nguyễn Phi Hùng

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Bé Lâm Phát Tài

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Khôn****i?t Bạn đã trúng 30 Kim Cương 21 giây trước
C??ng****y?n Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 1 phút trước
Hoàn****y?n Bạn đã trúng 120 Kim Cương 2 phút trước
Ph??c****g?c Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Vôs ****nhs Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 4 phút trước
Nguy?****Phi Bạn đã trúng 566 Kim Cương 5 phút trước
Quan ****ng Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 6 phút trước
Ph??c****h?i Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 7 phút trước
Thuc ****âm Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 8 phút trước
Hang **** Ko Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 9 phút trước
Phong****yen Bạn đã trúng 300 Kim Cương 10 phút trước
Khanh****yen Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 11 phút trước
Tam D****ong Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 12 phút trước
Vit C****Con Bạn đã trúng 700 Kim Cương 13 phút trước