• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Bé Lâm Phát Tài

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Son T****The Bạn đã trúng 32000 Kim Cương 47 giây trước
Qu?c ****?ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
Pi Pi**** Pi Bạn đã trúng 500 Kim Cương 2 phút trước
Nguy?****u?n Bạn đã trúng 700 Kim Cương 3 phút trước
Nguy?****ái Bạn đã trúng 24000 Kim Cương 4 phút trước
Nguye****ran Bạn đã trúng 15 Kim Cương 5 phút trước
Quý ****áo Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
An Ph****ham Bạn đã trúng 700 Kim Cương 7 phút trước
Hu?nh****miu Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 8 phút trước
Joonk****ung Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 9 phút trước
Quan ****ng Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 10 phút trước
Thao ****yen Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 11 phút trước
Sunny****ung Bạn đã trúng 8000 Kim Cương 12 phút trước
H?i N****inh Bạn đã trúng 700 Kim Cương 13 phút trước