• 1 Buitrongkhang
  • 2 HungNguyenThanh
  • 3 Lucfanshimaff
  • 4 Shimavip67855
  • 5 Lekhaiddag

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Biệt Đội Tấu Hài

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
MinhN****ân Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 16 giây trước
Nguy?****i?n Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 1 phút trước
Hai ?****hai Bạn đã trúng 24000 Kim Cương 2 phút trước
Phat ****ong Bạn đã trúng 566 Kim Cương 3 phút trước
Lanh ****ran Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 4 phút trước
Tu?n ****i?t Bạn đã trúng 900 Kim Cương 5 phút trước
Nh?t ****Duy Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 6 phút trước
?ình****ài Bạn đã trúng 500 Kim Cương 7 phút trước
Pham ****ham Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 8 phút trước
Tú H****ng Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 9 phút trước
Lê P****ong Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 10 phút trước
Ngoc ****goc Bạn đã trúng 300 Kim Cương 11 phút trước
Hieu ****L?m Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 12 phút trước
Kiet **** Vo Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 13 phút trước