• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 LONG2K10J
  • 3 Huỳnh Việt Khoa
  • 4 Shouto
  • 5 Võ Nguyễn Phi Hùng

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Biệt Đội Tấu Hài

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tr?n ****ang Bạn đã trúng 12 Kim Cương 14 giây trước
L??ng****g?c Bạn đã trúng 250 Kim Cương 1 phút trước
Hu?nh****óa Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 2 phút trước
Quân****ang Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 3 phút trước
Nguy?****H?i Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 4 phút trước
Hu?nh****L?i Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Chus ****?is Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
Nhân****log Bạn đã trúng 250 Kim Cương 7 phút trước
?? T****âm Bạn đã trúng 34000 Kim Cương 8 phút trước
Hoàn****Y?n Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 9 phút trước
Nguy?****?ng Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 10 phút trước
Ngoc ****huy Bạn đã trúng 34000 Kim Cương 11 phút trước
Ph??n****xì Bạn đã trúng 300 Kim Cương 12 phút trước
Hi?u ****han Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 13 phút trước