• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 LONG2K10J
  • 3 Huỳnh Việt Khoa
  • 4 Shouto
  • 5 Võ Nguyễn Phi Hùng

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Đại Chiến Kỹ Năng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Ng??i**** L? Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 11 giây trước
Phó ****y?t Bạn đã trúng 120 Kim Cương 1 phút trước
Duyê****ong Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 phút trước
Nguy?****ito Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 3 phút trước
Hong ****gat Bạn đã trúng 400 Kim Cương 4 phút trước
Ph?m ****B?o Bạn đã trúng 110 Kim Cương 5 phút trước
Nguy?****u?n Bạn đã trúng 14000 Kim Cương 6 phút trước
Mai T****h?o Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 7 phút trước
Phát****y?n Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 8 phút trước
Lê H****g?c Bạn đã trúng 800 Kim Cương 9 phút trước
Hung ****ong Bạn đã trúng 500 Kim Cương 10 phút trước
MU Tr****ung Bạn đã trúng 370 Kim Cương 11 phút trước
Tr?nh****h?m Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 12 phút trước
Phong****y?n Bạn đã trúng 8000 Kim Cương 13 phút trước