• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Đại Chiến Kỹ Năng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
?? Da****anh Bạn đã trúng 35000 Kim Cương 45 giây trước
Nguye****yen Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 1 phút trước
Hien ****hai Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 3 phút trước
Bich ****ynh Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 4 phút trước
Hoàn****ân Bạn đã trúng 15 Kim Cương 5 phút trước
Tình****ong Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 6 phút trước
Phúc****?ng Bạn đã trúng 15 Kim Cương 7 phút trước
Toan ****oan Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 8 phút trước
Phát****Lê Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 9 phút trước
V? Du**** ?? Bạn đã trúng 370 Kim Cương 10 phút trước
Nguy?****ân Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 11 phút trước
Long ****Lê Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 12 phút trước
Phong****Tuy Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 13 phút trước
Phong****ong Bạn đã trúng 34000 Kim Cương 14 phút trước