• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 LONG2K10J
  • 3 Huỳnh Việt Khoa
  • 4 Shouto
  • 5 khanglk456

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Mùa Hè Rực Rỡ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phan ****H?u Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 24 giây trước
Yen L****ynh Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 1 phút trước
?ào ****nh Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 2 phút trước
Thanh****ân Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Kenly****ran Bạn đã trúng 250 Kim Cương 4 phút trước
Duy ?****ào Bạn đã trúng 700 Kim Cương 5 phút trước
Giau ****Dao Bạn đã trúng 30 Kim Cương 6 phút trước
V?n T****nh Bạn đã trúng 362 Kim Cương 7 phút trước
H?i C**** Cu Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 8 phút trước
Nguy?****Hoa Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 9 phút trước
Thàn****ng Bạn đã trúng 300 Kim Cương 10 phút trước
Nguy?****g?c Bạn đã trúng 300 Kim Cương 11 phút trước
Nguy?****ài Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 12 phút trước
Hi?u ****èk Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 13 phút trước