• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 LONG2K10J
  • 3 Huỳnh Việt Khoa
  • 4 Shouto
  • 5 khanglk456

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Ngày Tết Phú Quý

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
L?u v**** Vo Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 25 giây trước
Hu?nh****nh Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 1 phút trước
Nhung****y?n Bạn đã trúng 250 Kim Cương 2 phút trước
Lam V**** Vy Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 3 phút trước
Tuan **** Do Bạn đã trúng 700 Kim Cương 4 phút trước
Khoa ****?ng Bạn đã trúng 500 Kim Cương 5 phút trước
Hqt T****o?n Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 6 phút trước
Thân****Tú Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 7 phút trước
Ka Bu**** Bu Bạn đã trúng 8000 Kim Cương 8 phút trước
Phan ****inh Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 9 phút trước
Hai P****ham Bạn đã trúng 12 Kim Cương 10 phút trước
?? ??**** ?? Bạn đã trúng 32000 Kim Cương 11 phút trước
Th??n****Lê Bạn đã trúng 6000 Kim Cương 12 phút trước
Khôn****óa Bạn đã trúng 120 Kim Cương 13 phút trước