• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 Huỳnh Việt Khoa
  • 3 Shouto
  • 4 khanglk456
  • 5 newyorktolack

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Tết Quý Mão

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguy?****inz Bạn đã trúng 10 Kim Cương 24 giây trước
Ng?c ****nh Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 1 phút trước
Kòi ****Hue Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 phút trước
Nguye****Cao Bạn đã trúng 120 Kim Cương 3 phút trước
Lê ?****Huy Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 4 phút trước
Hoàn****yen Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 5 phút trước
Nguy?**** N? Bạn đã trúng 300 Kim Cương 6 phút trước
Nguy?****Nam Bạn đã trúng 10 Kim Cương 7 phút trước
D? Ph**** V? Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 8 phút trước
Khôi****ên Bạn đã trúng 110 Kim Cương 9 phút trước
Dat T****anh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 10 phút trước
Nguy****Võ Bạn đã trúng 300 Kim Cương 11 phút trước
Công****nhh Bạn đã trúng 60 Kim Cương 12 phút trước
T? Ho**** Ho Bạn đã trúng 470 Kim Cương 13 phút trước