• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Tết Quý Mão

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Duc T****ran Bạn đã trúng 10000 Kim Cương 36 giây trước
Linh ****H?c Bạn đã trúng 500 Kim Cương 1 phút trước
Chim **** X? Bạn đã trúng 280 Kim Cương 2 phút trước
Nguy?****ng Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 3 phút trước
Ng?c ****nh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Ha Do**** Do Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 5 phút trước
Khà ****?ng Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 6 phút trước
Loan ****Kim Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 7 phút trước
Phùn****?nh Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 8 phút trước
Ti?n ****inh Bạn đã trúng 48000 Kim Cương 9 phút trước
Nguy?****àn Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 10 phút trước
Luân****ran Bạn đã trúng 24000 Kim Cương 11 phút trước
Vinh ****h?T Bạn đã trúng 8000 Kim Cương 12 phút trước
Ngô ****Hà Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 13 phút trước