• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Bé Lâm

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phuon****Ngo Bạn đã trúng 900 Kim Cương 53 giây trước
Phr?n****êu Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 1 phút trước
Tr?n ****Ngu Bạn đã trúng 700 Kim Cương 2 phút trước
Châu****nh Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 3 phút trước
Man D****Dng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Ph?m ****àn Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 5 phút trước
Bill ****ng Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 6 phút trước
Khanh**** V? Bạn đã trúng 800 Kim Cương 7 phút trước
Tr?nh****Chi Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 8 phút trước
Phan **** V? Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 9 phút trước
??c M****inh Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 10 phút trước
B?o L****inh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 11 phút trước
Nguy?****i?n Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 12 phút trước
Lê Q****anh Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 13 phút trước