• 1 Buitrongkhang
  • 2 HungNguyenThanh
  • 3 Lekhaiddag
  • 4 Duongvipnhat
  • 5 Lucfanshimaff

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Bé Lâm

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Çü**** MX Bạn đã trúng 10 Kim Cương 12 giây trước
Bui D****uan Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 1 phút trước
Lê Q****inh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Phuon****Nie Bạn đã trúng 700 Kim Cương 3 phút trước
Duc N****yen Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 4 phút trước
Nguy?****ang Bạn đã trúng 700 Kim Cương 5 phút trước
Cham ****Hà Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 6 phút trước
Kim C****inh Bạn đã trúng 15300 Kim Cương 7 phút trước
H?i C**** Cu Bạn đã trúng 700 Kim Cương 8 phút trước
Nguy?****rí Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 9 phút trước
**** Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 10 phút trước
Nguy?****i?n Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 11 phút trước
Nguy?****ong Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 12 phút trước
Minh ****ên Bạn đã trúng 370 Kim Cương 13 phút trước