• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Miễn Phí

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Toàn****hê Bạn đã trúng 500 Kim Cương 14 giây trước
?? ****?? Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 1 phút trước
Kirit****ên Bạn đã trúng 370 Kim Cương 2 phút trước
Anh D****yen Bạn đã trúng 362 Kim Cương 3 phút trước
Toan ****yen Bạn đã trúng 60 Kim Cương 4 phút trước
Hien ****iem Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 5 phút trước
San H**** Hy Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
H? Ti****ger Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 7 phút trước
Trai ****uê Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 8 phút trước
Phong****y?n Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 9 phút trước
Giau **** Le Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 10 phút trước
Nghia****ynh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 11 phút trước
Quyen****yen Bạn đã trúng 370 Kim Cương 12 phút trước
H?a D****Duy Bạn đã trúng 700 Kim Cương 13 phút trước