• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Shima

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Xem T****Gì Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 giây trước
nguy?****h?c Bạn đã trúng 900 Kim Cương 1 phút trước
Tr?n ****ên Bạn đã trúng 900 Kim Cương 2 phút trước
Chi ****Chi Bạn đã trúng 370 Kim Cương 3 phút trước
Phan **** N? Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 4 phút trước
Gia P****úc Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Khán****inh Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 6 phút trước
Tr?n ****i?t Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 7 phút trước
Tên ****L?m Bạn đã trúng 900 Kim Cương 8 phút trước
Tan T****ach Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 9 phút trước
Nguy?****Chi Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 10 phút trước
Ph?m **** Uc Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 11 phút trước
Tân ****ên Bạn đã trúng 900 Kim Cương 12 phút trước
Thu?n**** Vo Bạn đã trúng 370 Kim Cương 13 phút trước