• 1 Nguyen Gia Minh
  • 2 LONG2K10J
  • 3 Huỳnh Việt Khoa
  • 4 Shouto
  • 5 Võ Nguyễn Phi Hùng

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Siêu Cấp Tử Chiến

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Gioan****y?n Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 45 giây trước
Tuan ****yen Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 1 phút trước
Nguy?****ân Bạn đã trúng 10 Kim Cương 2 phút trước
Cay C****Cay Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 3 phút trước
Dang ****ang Bạn đã trúng 900 Kim Cương 4 phút trước
Siêu****H?i Bạn đã trúng 500 Kim Cương 5 phút trước
Ng?c ****h?o Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 6 phút trước
Th? M****ên Bạn đã trúng 500 Kim Cương 7 phút trước
Nguy?****ín Bạn đã trúng 60 Kim Cương 8 phút trước
Kin N****Nè Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 9 phút trước
Diêm****ang Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 10 phút trước
Khôn****ên Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 11 phút trước
Ti?n ****Lê Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 12 phút trước
Tân ****ên Bạn đã trúng 100 Kim Cương 13 phút trước