• 1 Buitrongkhang
  • 2 HungNguyenThanh
  • 3 Lucfanshimaff
  • 4 Shimavip67855
  • 5 Lekhaiddag

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Siêu Cấp Tử Chiến

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
H??ng****Bá Bạn đã trúng 500 Kim Cương 2 giây trước
T?n S****ang Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 1 phút trước
Vy M?**** M? Bạn đã trúng 768 Kim Cương 2 phút trước
Trinh****ong Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 3 phút trước
Hao N****ran Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 4 phút trước
Lê K****êm Bạn đã trúng 100 Kim Cương 5 phút trước
Nguy?****ng Bạn đã trúng 362 Kim Cương 6 phút trước
Tr?n ****??c Bạn đã trúng 300 Kim Cương 7 phút trước
??ng ****??t Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 8 phút trước
Chu?t****??i Bạn đã trúng 34000 Kim Cương 9 phút trước
Nguy?****?ng Bạn đã trúng 32000 Kim Cương 10 phút trước
Thanh****ynh Bạn đã trúng 362 Kim Cương 11 phút trước
?? Xu****?ng Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 12 phút trước
Gia ****inh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 13 phút trước