• 1 Kikahibatop
  • 2 Anhbabeo
  • 3 Hihaquanne
  • 4 Binhloi247
  • 5 Vipsieucaptop1

TOP NẠP THẺ THÁNG

- Top 1 : 70,000 Kim Cương

- Top 2 : 50,000 Kim Cương

- Top 3 : 30,000 Kim Cương

PHẦN THƯỞNG TOP NẠP SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 0:0 NGÀY MÙNG 1 MỖI THÁNG
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !

Vòng Quay Thần Đồng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tr?n **** Vi Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 13 giây trước
Tr??n****u?n Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 1 phút trước
T?t ?****?ng Bạn đã trúng 900 Kim Cương 2 phút trước
Tôi ****V?y Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 3 phút trước
Ngu?n****?ng Bạn đã trúng 900 Kim Cương 4 phút trước
Lien ****ran Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Thang****Gvt Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 6 phút trước
Hoang****ang Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 7 phút trước
Nh?t ****?ng Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 8 phút trước
Bùi ****?ng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 9 phút trước
Nguy?****nh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 10 phút trước
Minh **** Le Bạn đã trúng 3400 Kim Cương 11 phút trước
H? Tu****hss Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 12 phút trước
Quân****Lê Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 13 phút trước